Ühingust

Eduard Tubina Ühingu moodustamise idee tekkis algselt juba üle poole sajandi tagasi, kui grupp pagulaseestlasi tuli mõttele asutada ühing, et organiseerida Tubina teoste plaadistamist ja teha heliplaadid kättesaadavaks erinevate maade raadiojaamadele.  Nii asutatigi Stockholmis 2. mail 1949. aastal Tubin Society, mille juhatusse valiti Heinrich Laretei, Hanno Kompus, August Mälk, Olav Roots, Harri Kiisk ja esimeheks G. H. Nordström. Kahjuks ei leidnud ettevõtmine piisavalt toetajaid. Aasta hiljem kutsuti ühingu liikmeid üles aktiivsemalt tegutsema, saatma Tubina teoste noote tuntud dirigentidele, interpreetidele ja raamatukogudele, kuid ka see leidis vähe vastukaja ja mõne aasta pärast ühingu tegevus soikus.

Seoses Neeme Järvi kavatsusega plaadistada kõik Tubina sümfooniad, asutati 1982. aastal USAs Tubina Fond, mis tegutses esialgu New Yorgi Eesti Majas asuva Abistamiskomitee juures, hiljem Lakewoodis, kus fondi eestvedajad olid Harry Must ja Voldemar Krimm ning esimeheks Neeme Järvi. Tema kirjaliku pöördumise peale reageerisid paljud eesti pagulasorganisatsioonid ja üksikisikud eelkõige USAst (Los Angelesest ja San Franciscost), Kanadast ja Rootsist. Selle tulemusel ilmusid aastail 1983˗1988 Rootsi heliplaadifirmas BIS kõik Tubina sümfooniad, instrumentaalkontserdid ja enamik tema teistest sümfoonilistest helitöödest. Kahjuks ei saanud helilooja ise enam nende ilmumisele kaasa elada. Tänu Järvile sai Tubina sümfooniline looming suure tunnustuse osaliseks üle kogu maailma.

1988. aastal asutati Vardo Rumesseni algatusel Tubina Fond, mis tegutses esialgu Eesti Muusikaühingu, hiljem Eesti Kooriühingu juures. Juhatusse kuulusid Vardo Rumessen (juhatuse esimees), Kristel Pappel, Ülle Reimets, Urmas Vulp ja Tiina Õun. Fondi eesmärk oli tutvustada eesti väljapaistvaimate klassikaliste heliloojate Rudolf Tobiase, Artur Kapi, Eduard Oja ja eelkõige muidugi Tubina loomingut. Tegevus toetus peamiselt rahalistele annetuste, aga ka asutuste ja organisatsioonide toetustele. Fondi ettepanekul korraldati kontserte ning püüti kaasa aidata Tubina jt heliloojate teoste trükkimisele ja plaadistamisele. Üheks suuremaks ettevõtmiseks olid Tubina Muusika Päevad 1990. aastal koostöös Eesti Kontserdiga, mis kujunesid esmakordseks nii ulatuslikuks ülevaateks Tubina loomingust.

21. oktoobril 2000. aastal asutati Tartus Tubina Fondi baasil Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing iseseisva juriidilise isikuna. Juhatusse valiti Vardo Rumessen (esimees), Arvo Volmer, Arvo Leibur, Margus Pärtlas (aseesimees) ja Mart Humal. Nõuandva organina valiti presiidium ühingu esindamiseks rahvusvahelises suhtluses ja Neeme Järvile tehti ettepanek hakata presiidiumi esimeheks. Tubina Ühingu tegevust toetasid Eesti Vabariigi valitsus, Kultuurifond, Kultuurkapital, AS Estonia klaverivabrik, Rahvusooper Estonia, ERSO, AS Koopia3 (praegune Grano Digital), samuti eraisikud Indrek Laul, Arbo Valdma, Vardo Rumessen, Neeme Järvi, Arvo Volmer jt.

Ühingu tähtsaimaks eesmärgiks seati Tubina ”Kogutud teoste” väljaandmine koostöös Rootsi kirjastustega. Esimese sellekohase taotluse tegi Rumessen peaminister Mart Siimannile 27. jaanuaril 1997. aastal, misjärel toimus mitmeid nõupidamisi ja pöördumisi nii Eestis kui ka Rootsis, mis jäid aga paraku tulemusteta. 2001. aasta lõpus tegi Rumessen Eesti Vabariigi valitsusele ettepaneku lülitada Tubina ”Kogutud teoste” väljaandmiseks vajalik summa 2002. aasta riigieelarvesse ja 22. oktoobril 2002 sõlmis Margus Allikmaa Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühinguga lepingu ”Kogutud teoste” väljaandmiseks.

2003. aastal anti koostöös Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia ja muusikakirjastusega Gehrmans Musikförlag välja Vardo Rumesseni koostatud ”Eduard Tubina helitööde temaatilis-bibliograafiline kataloog”.

22. aprillil 2004 moodustati ”Kogutud teoste” väljaandmiseks toimetuskolleegium ja kinnitati peatoimetajaks Vardo Rumessen. Kuna läbirääkimised kujunesid keerukateks, sõlmiti leping trükiõiguste saamiseks Tubina Ühingu ja Rootsi kirjastuste vahel Rootsi Kuninglikus Muusikaakadeemias alles 29. aprillil 2005. aastal.

2007. aastal ilmus esimesena XVIII köide Tubina klaveriteostega. Ettevalmistustööd olid seega kestnud 10 aastat. Edaspidi on igal aastal välja antud ”Kogutud teoste” kaks köidet.

Rahvusvahelisse Eduard Tubina Ühingusse on koondunud tema loomingu huvilised üle kogu maailma.

Kokkuvõte Vardo Rumesseni artiklist ”Eduard Tubina Ühingust”, mis on ilmunud raamatus ”Vardo Rumessen. Lisandusi eesti muusikaloole. Fakte ja avastusi, meenutusi ja mõtisklusi. Artikleid, ettekandeid ja intervjuusid aastaist 1972˗2009”. Estonian Classics ja Olion 2010, lk 320˗324.