Kogutud Teosed

Rahvusvaheline Eesti-Rootsi koostööprojekt

1997. a. algatas pianist Vardo Rumessen idee – välja anda akadeemiline, tekstikriitiline Eduard Tubina „Kogutud teosed“. Selleks alustas ta läbirääkimisi EV valitsuse ja kultuuriministeerimiga. Tuli leida projekti teaduslikud ettevalmistajad ja materiaalsed toetajad ning kokku leppida nelja Rootsi kirjastusega väljaande trükiõiguste saamiseks. See projekt andis olulise tõuke Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu ellukutsumiseks. Asutamine toimus 20-22.oktoobril 2000.a. Tartus. Ühingul on tänaseks 120 liiget nendest 52 välismaalast Soomest, Rootsist, Norrast, Inglismaalt, Saksamaalt, Venemaalt, USA-st ,Kanadast , Jaapanist, Türgist ja Prantsusmaalt

25.mail 1999. a. saatis Eesti Muusikanõukogu (EMN) president prof. P.Lassmann EV Kultuuriministeeriumi asekantslerile pr. R.Mikkelile kirja (Eesti muusika kirjastamisega seotud küsimustest), milles teatatakse, et EMN juhatus toetab Eduard Tubina „Kogutud teoste“ väljaandmist, kuid küsimus vajab riiklikul tasandil poliitilist otsust.

22.oktoobril 2002. a. sõlmis EV Kultuuriministeerium Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühinguga lepingu „ Tubina kogutud teoste“ väljaandmiseks ja finatseerimiseks .

Ministeeriumi poolse kohustusena on fikseeritud projekti finantseerimine riigieelarvest kuni “Kogutud teoste” väljaandmise lõpuni.

Ühingu poolsete kohustustena on fikseeritud toimetuskolleegiumi moodustamine, kaasfinantseerijate leidmine, vähemalt ühe köite väljaandmine aruandeaasta jooksul ning autoriõiguste omanikega suhteid reguleeriva lepingu sõlmimist.

01.03.2003. a. sõlmis Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing töölepingu Vardo Rumesseniga „Kogutud teoste“ peatoimetaja ametikohale asumiseks ja otsustas, et toimetuskolleegium moodustub Ühingu juhatusest.

2003. a. Korraldati Eesti Muusikaakadeemias seminar, kus esinesid loengutega Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia spetsialistid, samuti tutvuti Helsingis Sibeliuse “Kogutud teoste” toimetajate tööga ja väljaande töökorraldusega.

2003. a. ilmus Vardo Rumesseni koostatud eesti- ja inglisekeelne Eduard Tubina helitööde temaatilis-bibliograafiline kataloog(ETW) -The Works of Eduard Tubin.Thematic-Bibliographical Catalogue of Works ,mis on vajalik allikmaterjal ülevaate saamiseks helilooja kõigi helitööde käsikirjadest ja trükistest.

2004. a. oktoobris määras Ühingu juhatus „Kogutud teoste“ tegevtoimetajaks Toomas Velmeti

29.aprillil 2005. a., pärast ligi seitse aastat kestnud läbirääkimisi jõudis Ühing niikaugele, et Stockholmis sõlmiti Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia vahendusel leping Eesti-Rootsi vahelise ühisprojekti “Eduard Tubina Kogutud teosed” väljaandmiseks. Allakirjutamise juures viibisid Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia Praeses Gunnar Petri, peasekretär ?ke Holquist, EV suursaadik Jüri Kahn, Rootsi Autorikaitse STIM sekretär Karin Heurling jt.

Ühe laua ümber istusid Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühing (esindajana Vardo Rumessen ) ja Eduard Tubina helitööde kirjastusõiguste omanikud Gehrmans Musikförlag AB (esindaja Kettil Skarby), Ehrlingförlagen AB (esindaja Staffan Ehrling), Scandinavian Songs AB (esindaja Kaj Lunden-Welden) , Edition Suecia (esindaja Roland Sandberg) ja helilooja pärija ( poeg Eino Tubin). Allkirjastati kuuepoolne leping, milles on kokku lepitud, et „Kogutud teoste“ väljaandjaks on Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing ja rahvusvaheliseks distribuutoriks Gehrmans Musikförlag AB, kes korraldab ka ettetellimise ja kannab vastavad kulud. Lepingu sõlmimisel oli oluliseks teguriks asjaolu, et EV kultuuriministeerium oli võtnud omapoolseks kohustuseks projekti finantseerimise. Eestis jäävad müügiõigused Ühingule .

2005. a. ilmusid separaatväljaannetena Eduard Tubina klaveriteosed I-VII.

2006. a. on välja töötatud “Kogutud teoste” väljaande struktuur, väljaandmise kava ja toimetamise põhimõtted vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja teistele analoogiliste akadeemiliste väljaannetele.

2006. a. on trükivalmis ooperi „Barbara von Tisenhusen“ klaviir(toimetaja Mart Humal) kaks köidet klaveriteoseid (toimetaja Vardo Rumessen ) ning arvutigraafika on teostatud „Eesti rahvatantsud“ ETW 12, „Süit eesti motiividel“ ETW13 (toimetaja Toomas Velmet), Sümfoonia nr.9 ja Sümfoonia nr.10 (toimetaja Edward Jurkowski, Kanada)

Gehrmans Musikförlag AB on ette valmistanud ja kuulutab välja rahvusvahelise ettetellimise Eduard Tubina „Kogutud teostele“.

2007. a. ilmus . “Kogutud teoste” XVIII köide. Klaveriteosed. Koostanud, redigeerinud ja kommenteerinud Vardo Rumessen. Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing ja kirjastus Gehrmans Musikförlag. Tallinn / Stockholm.

2008. a. ilmus “Kogutud teosed” V köide. Sümfooniad nr-d 9, 10, 11. Partituurid. Redigeerinud ja kommenteerinud Edward Jurkowski. Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing ja kirjastus Gehrmans Musikförlag. Tallinn / Stockholm.

2009. a. ilmus “Kogutud teosed” XIX köide. Klaverisonaadid. Koostanud, redigeerinud ja kommenteerinud Vardo Rumessen. Rahvusvaheline Eduard Tubina
Ühing ja kirjastus Gehrmans Musikförlag. Tallinn / Stockholm.