Noodiväljaanded kronoloogiliselt

 

(enne Kogutud Teoseid)

 

Lühendid:

ELL – Eesti lauljate liit

EKHS – Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital

EMF – Eesti Muusikafond

ETL – Eesti Töölismuusika Liit

Körling  – Körlings Förlag (Rootsi kirjastus)

Nordiska – Nordiska Musikförlaget (Rootsi kirjastus)

 

Märkus: Ülejäänud Rootsis trükitud noodid, orkestrinootide üürimaterjal ja koopiad kõigist vanematest nootidest (välja arvatud Musica Suecia) levitatakse rahvusvaheliselt Gehrmans Musikförlaget’i poolt.

 

1933

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A), Tallinn: ELL, lk. 21-24, Eesti laul, 6

 

1934

Karjase laul (meeskoorile, ETW 87), Tallinn: ELL, lk.13-16, ELL Meeskooride Sektsioon, No.67; Eesti Meeslaul, 3

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A) kogumikus: 1935.a. Laulupidude laulud, Tartumaa 3 ja Pärnumaa 6/koostaja E. Aav, Tallinn, ELL, lk.8-12

 

1935

”Kaks pala viiulile” (viiulile ja klaverile, ETW 48-1, 3), Tallinn EKHS. 8 lk.+ viiuliosa (EKHS väljaanne nr.58)

Vastlasõit (klaverile, ETW 34-1) kogumikus: R. Päts, Klaverimängu õpetus 2. Tallinn: Kooli Kooperatiiv, lk.55

 

193

„Utekeste tants“ (Nukutants, klaverile, ETW 34-2) kogumikus: Päts: Klaverimängu õpetus 3. Tallinn: Kooli Kooperatiiv, lk.81

Igatsus (segakoorile, ETW 88A), Tallinn, ELL, lk.93-95 (ELL nr.33: Rahvakoorid, 24)

„Kaks prelüüdi klaverile“ (Kom prelüüdi, ETW 33-1, 2), Tallinn, EKHS (EKHS väljaanne nr.69), 3 lk.

 

1937

Prelüüd D-duur (klaverile, ETW 36) kogumikus: P. Laja, Klaverimängu õpetus 2. Tartu: Loodus, lk.81

 

1938

Drengi laul jääliustikul (hääle ja klaverile, ETW 73) Tõlge E. Pergelbaum, Tallinn: EKHS, 3 lk. (EKHS väljaanne nr.107). Eesti ja saksa keeles

Rändaja õhtulaul (meeskoorile, ETW 93), Tartu, Tartu Meeslaulu Selts, 9 lk.

 

1939

Igatsus (meeskoorile, ETW 88), Tallinn: ELL, lk. 219-221 (ELL Meeskooride Sektsiooni väljaanne nr.67, Eesti Meeslaul, 52)

Jõululaul (lastele, ETW 109-1) ajakirjas: Lasteleht, nr.23/24, 1 lk.

Resignatsioon (meeskoorile, ETW 89) kogumikus: A. Karafin: Kui tume veel kauaks ,Tartu Meeskoori Selts, 193?), lk.3-4.

 

1930s

Külvipalve (meeskoorile, ETW 92), Tartu Meeskoori Selts, 4 lk.

 

1940

Kõik tuuled (meeskoorile, ETW 94), Tallinn: ETL, lk.3-4 (ETL väljaanne, Meeskoorid; 1-2)

 

1942

Jaanitule laul (meedkoorile, ETW 95), Tartu: Tartu Meeskoori Selts, 6 lk.

 

1945

Ballaad chaconne’i vormis Mart Saare teemale (klaverile, ETW 40), Stockholm, Körling, 11 lk.

 

1946

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A) kogumikus: Segakoorid 1, Geislingen, lk. 7-12

 

1947

Tokaata (orkestrile, ETW 14, I versioon), partituur, Stockholm, Körling, 33 lk. (koopia helilooja originaalist)

Pidulik prelüüd (orkestrile, ETW 16), partituur, Stockholm, Körling, 34 lk.

Sonatiin d-moll (klaverile, ETW 39), Stockholm, Körling, 22 lk.

Kontsertiino klaverile ja orkestrile Es-duur (ETW 20), reduktsioon 2 klaverile, Stockholm, Körling, 46 lk.

Kontsertiino klaverile ja orkestrile Es-duur (ETW 20), partituur. Stockholm, Körling, 102 lk. (koopia helilooja originaalist)

Kontsert viiulile ja klaverile nr.2 g-moll (ETW 21), klaviir, Stockholm, Körling, 44 lk. (koopia helilooja originaalist)

Kontsert viiulile ja klaverile nr.2 g-moll (ETW 21), partituur, Stockholm, Körling, 104 lk. (koopia helilooja originaalist)

 

 

1948

Kontsert kontrabassile ja orkestrile (ETW 22), partituur, Stockholm, Körling, 56 lk. (koopia helilooja originaalist)

Kontsert kontrabassile ja orkestrile (ETW 22), klaviir, Stockholm, Körling, 31 lk. (koopia helilooja originaalist)

Kõik tuuled (meeskoorile, ETW 94) kogumikus: Eesti Meeslaulu Seltsi Meeskoorilaulude kogu, Geislingen

 

1949

Õnne ootel, (ETW 81-1), Hällilaul (ETW 90A), Suvine öö (ETW 79), Sügise päikene (ETW 74-1, Punane õunapuu õis (ETW 74-2), Tulease (ETW 78-2), Ingel lindudega (ETW 78-3), Taevas on valge ja sinine (ETW 76), Lumehelbeke (uus versioon, ETW 81A), Epiloog (ETW 80), (häälele ja klaverile), E. Tubin: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond, 33 lhk, eesti ja saksa keeles, tõlge I. Laaban (koopia helilooja originaalist)

Igatsus (segakoorile, ETW 88A) kogumikus: Valik eesti segakoori laule/koostajad J. Aavik, O. Roots, H. Kiisk. Stockholm, Eesti Raamat, lk. 106-109.

 

1951

Prelüüd (viiulile ja klaverile, ETW 54). Stockholm, Körling, 5 lk. + viiuliosa, 2 lk.

Neli rahvaviisi minu kodumaalt (klaverile, ETW 42). Stockholm, Körling, 15 lk.

 

1952

Süit eesti tantsuviisidest viiulile ja klaverile (ETW 53). Stockholm, Körling, 15 lk.

 

1954

Sümfoonia nr.5 h-moll (ETW 5). Taskupartituur. Stockholm, Körling, 138 lk.

 

1955

Karjase laul (meeskoorile, ETW 87) kogumikus: Meeskooride kogu/koostajad M. Loite, J. Koort, R. Toi, U. Kook, New York: Eesti Meeskoor, 1952-1955, lk. 83-87.

 

1956

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A), Igatsus (segakoorile, ETW 88A) kogumikus: Üldsegakoori laulud/koostaja J. Aavik, Stockholm: Eesti Laujaskond Rootsis, lk.40-50 (III Eesti laulupidu Rootsis)

 

1960

Süit eesti karjaseviisidest (klaverile, ETW 45) New York: L. Juhti nimeline Eesti Muusikafond, 19 lk. (koopia helilooja originaalist)

 

 

1960?

Sonaat viiulile ja klaverile nr.2 früügia laadis (ETW 56) Stockholm, Körling (koopia helilooja originaalist)

 

1961

Kaks saarlast (meeskoorile ja klaverile, ETW 104) kogumikus: Meeskoori laule 7, Tallinn, Tallinna Akadeemiline Meeskoor, lk. 26-32

 

1962

Kolm laulu Kalju Lepiku sõnadele (häälele ja klaverile, ETW 83) ajakirjas: Mana, Nr.2 lk.109-117 (koopia helilooja originaalist)

 

1963

Kaugel näen kodumaad (ETW 99), Õhtulaul (ETW 100), Muhu tants (ETW 101), Kui tume veel kauaks (ETW 105), Sõmeralt Sõrmikule (ETW 103) (meeskoorile) kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2/koostajad M. Loite, E. Stafenau, R. Toi, New York: Eesti Meeskoor, 1956-1963, lk. 63-71, 75-77, 135-142.

 

1965

Sonaat sooloviiulile (ETW 57), Stockholm, Edition Suecia, 7 lk. (koopia helilooja originaalist)

Igatsus (segakoorile, ETW 88A) kogumikus: Segakoor „Vanemuine“ 100. aastapäeva kontserdi laulud. Tartu, EMF, lk. 22-24.

Kontsert balalaikale ja orkestrile (ETW 23) partituur. Stockholm, Edition Suecia, 72 lk. (koopia helilooja originaalist)

Süit eesti tantsudest (orkestrile, ETW 15) partituur. Stockholm, Körling, 66 lk.

Muhu tants (ETW 101), Sõmeralt Sõrmikule (ETW 103) (meeskoorile) kogumikus: Nõukogude Eesti 1965.a. üldlaulupeo laulud meeskoorile 2/koostaja A. Ratassepp. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, lk.21-28, 31-39.

Igatsus (ETW 88), Kõik tuuled (ETW 94), Õhtulaul (ETW 100), Karjase laul (ETW 87) (meeskoorile) kogumikus: Neli laulu meeskoorile. Tallinn (ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia), 16 lk.

 

1966

Igatsus (segakoorile, ETW 88A) kogumikus: Segakoorilaule/koostaja V. Ratassepp. Tallinn: Eesti Raamat, lk. 30-32.

Igatsus (meeskoorile, ETW 88) kogumikus: Meeskoori laule 8. Tartu, KKL Tartu Meeskoor, lk.17-20.

Sümfoonia nr.5 h-moll (ETW 5) Sissejuhatus vene keeles: Y. Fortunatov, partituur. Moskva, Muzyka, 160 lk.

 

1967

Karjase laul (meeskoorile, ETW 87) kogumikus: Laule meeskoorile/koostaja K. Areng. Tallinn, Eesti Raamat, lk.72-77

 

1968

Õitsiliste koor“ (naiskoorile, ballettist „Kratt“, ETW 111) kogumikus: Kogumik laule TRÜ naiskoorile 5, Tartu, lk. 20-22

 

1969

Kaugel näen kodumaad (meeskoorile, ETW 99) kogumikus: VII Eesti Päevad Austraalias, Meeskoori laulud, Sydney, Eesti päevade muusikatoimkond

 

1970

Vanapiiga laulud (naiskoorile, ETW 107) kogumikus: Kogumik laule TRÜ Naiskoorile 9, Tartu, Tartu Riiklik Ülikool, lk. 15-27.

 

1972

Sõmeralt Sõrmikule (for men’s choir, ETW 103) In Eestiläisiä mieskuorolaulja 1. Helsinki: Fazer, lk.37-40. Eesti ja soome keeles

Vanapiiga laulud (naiskoorile, ETW 107) kogumikus: Naiskoorilaule/koostaja: L. Verlin, Tallinn, Eesti Raamat, lk.27-39.

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A) kogumikus: Segakoorilaule/koostajad: A. Üleoja, A. Lüüs, Tallinn, Eesti Raamat, lk.16-21

 

1973

Süit eesti karjaseviisidest (klaverile, ETW 45-1, 2, 6) Leningrad: Muzyka, lk.27-29, 35-36, 46-51.

Kontsert kontrabassile ja orkestrile (ETW 22) Moskva: Muzyka, 42 lk + soolo 12 lk.

 

1975

Kaks saarlast (meeskoorile ja klaverile, ETW 104) kogumikus: Tartu Akadeemilise Meeskoori laule 1975-1976, Tartu, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, lk. 43-49

 

1976

Rändaja õhtulaul (ETW 93), Jaanitule laul (ETW 95) (meeskoorile) Tallinn: ENSV Kultuurministeerium, 18 lk.

Kõik tuuled (naiskoorile, ETW 94B) kogumikus: Laule naiskoorile/koostaja: A. Lüüs. Tallinn: Eesti Raamat, lk. 72-74

Igatsus (segakoorile, ETW 88A) kogumikus: ESTO-76 laulupeo laulud. Baltimore, lk. 6-10

 

1977

Sõmeralt Sõrmikule (meeskoorile, ETW 103) kogumikus: Tartu Akadeemilise Meeskoori laule 1977-1978, 1, Tartu, Tartu Riiklik Ülikool, lk. 27-34

 

1978

Kui tume veel kauaks (segakoorile, ETW 105A), Kõik tuuled (segakoorile, ETW 94A), Muhu tants (meeskoorile, ETW 101), Sõmeralt Sõrmikule (meeskoorile, ETW 103), Laul (meeskoorile, ETW 108) kogumikus: ESTO-80 laulupidu laulud. Stockholm: ESTO-80 laulupeo toimkond, lk.32-36, 81-91, 97-99.

Õhtulaul (naiskoorile, ETW 100B) kogumikus: Laule naiskoorile/koostaja A. Sööt. Tallinn: Eesti Raamat, lk.24-27.

 

1979

„Talgu polka“ (balletist „Kratt“, ETW 111), kogumikus: Vabariikliku Noorte Viiuldajate Ansambli Repertuaar, Tallinn, Eesti NSV Kultuurministeerium

 

1980

Süit balletist „Kratt“ (ETW 111A) partituur. Stockholm, Edition Suecia, 118 lk. (koopia helilooja originaalist)

 

1981

Jaanitule laul (meeskoorile, ETW 95) kogumikus: Laule Meeskoorile/koostaja K. Areng. Tallinn: Eesti Raamat, lk.42-47.

Klaverikvartett cis-moll (ETW 59) Sissejuhatus V. Rumessen. Partituur ja hääled. Tallinn: EMF, 50 lk. + 3 häält, 40 lk. Sissejuhatus eesti, vene, inglis keeles

 

1982

Süit eesti rahvaviisidest (klaverile, ETW 45) Nr. 6, 7, kogumikus: H. Connor: 100 år svensk pianomusik (Edition Suecia) lk. 76-80 (koopia helilooja originaalist)

 

1983

Karjase laul (segakoorile, ETW 87A), Tallinn: ENSV Kooriühing, 6 lk.

Karjase pühapäev (meeskoorile, ETW 102) koostaja O. Oja. Moskva, Muzyka, lk.60-61. Vene keeles

 

1984

Üldleping kirjastamise ja levitamise kohta allakirjatud Tubina pärijate ja Nordiska Musikförlageti/Edition Vilhelm Hanseni poolt kõikide mitte avaldatud teoste kohta. Lühidalt oli lepingu omanik Warner/Chappell Music, nüüd kuulub leping Gehrmans Musikförlaget’ile.

 

1985

Sümfoonia nr.4 „Lüüriline“  A duur (II versioon, ETW 4) partituur. Stockholm: Nordiska, 122 lk. (koopia helilooja originaalist)

Hällilaul (segakoorile, ETW 90) Tallinn, ENSV Kooriühing, 4 lk.

Ave Maria (meeskoori ja orelile, ETW 98) Stockholm, Nordiska, 4 lk.

Sümfoonia nr.3 („Heroline“) d-moll (ETW 3) Reduktsioon kahe klaverile Mart Humal, Tallinn, Tallinna Riiklik konservatoorium

 

1986

Sonaat Nr.2 („Virmaliste sonaat“, klaverile, ETW 44). Stockholm, Nordiska (koopia helilooja originaalist)

Sümfoonia nr.2 „Legendaarne“ h-moll (ETW 2) partituur. Stockholm, Nordiska, 162 lk.

Karjase pühapäev (meeskoorile, ETW 102) Stockholm, Nordiska, 3 lk. Eesti ja rootsi keeles (tõlge I. Laaban)

„Pulmad“ ooperist „Barbara von Tisenhusen“ (segakoori ja klaverile, ETW 112) kogumikus: Eesti heliloojate ooperikoore segakoorile/koostaja U. Järvela. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 86-96. Eesti ja vene keeles

 

1987

Sümfoonia nr 6 (II versioon, ETW 6) partituur. Stockholm, Nordiska, 134 lk. (koopia helilooja originaalist)

Muusika keelpillidele (ETW 18) partituur, Nordiska (koopia helilooja originaalist)

Muhu tants (meeskoorile, ETW 101) kogumikus: Eesti NSV 1990.a. üldlaulopeo laule meeskoorile/koostajad: A. Ritsing, J. Rent. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 32-39

 

1988

Sümfoonia nr.7 (ETW 7) partituur, eessõna H. Kiisk. Stockholm, Nordiska, 83 lk. (koopia helilooja originaalist)

Luitel, Su õrna kätt (ETW 67-1,2), Hall laul (ETW 69), Serenaad (I versioon, ETW 70), Noor armastus (ETW 71), Kesk laotusi (ETW 72), Drengi laul jääliustikul (ETW 73), Sügise päikene, Punane õunapuu õis (ETW 74-1,2), Resignatsioon (ETW 92A), Taevas on valge ja sinine (ETW 76), Ylermi (ETW 77), Hällilaul (ETW 90A), Igatsus (ETW 88B), Õnne ootel, Tulease, Ingel lindudega (ETW 78-1,2,3), Suvine öö (ETW 79), Epiloog (ETW 80), Lumehelbeke (ETW 81, 81A) (soololaulud klaveriga) kogumikus: Tubin: Soololaule/koostaja V. Rumessen. Tõlked: Y. Shumakov, V. Sepp, A. Annist, K. Freiberg, E. Pergelbaum, I. Laaban. Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska, 160 lk. Eesti, saksa ja vene keeles

 

1989

Muhu tants (meeskoorile, ETW 101) kogumikus: 120a. juubeli laulupeo laulud Torontos, Toronto: Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas, lk. 32-36

 

1990

„Längtan“ (Igatsus, segakoorile, ETW 88A), Stockholm, Nordiska, 2 lk. Rootsi keeles, tõlge I. Laaban

Första brevet till Ing (Esimene kiri Ingele, segakoorile ETW 96), Stockholm, Nordiska, 6 lk. Rootsi keeles, tõlge I. Laaban

 

1991

Muhu tants (ETW 101), Sõmeralt Sõrmikule (ETW 103)(meeskoorile) kogumik: Laulumehe viisivara 2/koostaja E. Oja, Tallinn, Eesti Meeslaulu Selts, lk. 87-100.

Karjase pühapäev (meeskoorile, ETW 102) kogumikus: Хоровые произведения в переменном метре на фольклорной основе : без сопровождения и в сопровождении фортепиано/koostaja Y. Efgrafov. Moskva, Muzyka, lk. 27-29. Vene keeles

 

1992

Sõmeralt Sõrmikule (meeskoorile, ETW 103) kogumikus: Laulupeo laulud: Naiskoorile ja meeskoorile. New York, ESTO-92 laulupeo toimkond, lk. 35-40

 

1993

Sonaat altsaksofonile ja klaverile (ETW 61) Klaveriosa ja osad altsaksofonile ja vioolale. Stockholm, Nordiska, 29 lhk. + 2 osa (22 lk.)

 

1995

Eleegia (ETW 60). Seade keelpilliorkestrile K. Raid. Stockholm, Nordiska (2 lk. + osad 4 lk.), Seade tšellole/viiulile ja klaverile K. Raid, Stockholm, Nordiska (2 lk. + 2 lk.)

 

1996

Sonaat flöödile ja klaverile (ETW 65). Stockholm, Nordiska, 26 lk. + flöödiosa 7 lk.

Eleegia kahe viiulile ja kahe tšellole (ETW 60). Stockholm, Nordiska (2 lk. + 4 osa, 4 lk.)

 

1998

Muhu tants (meeskoorile, ETW 101) kogumik: Meeskoori laulud/koostaja E. Oja, Tallinn: Muusika, lk. 20-26

 

1999

Sonaat vioola ja klaverile (ETW 63) Stockholm, Nordiska, 35 lk. + viola 11 lk.

„Complete Works for female choir“, Naiskoorilaule (ETW 94B, 100B, 107B) Eessõna V. Rumessen. Stockholm, Nordiska. 32 lk.

„Complete Works for male choir“, Meeskoorilaule (ETW 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108) Eessõna V. Rumessen. Stockholm, Nordiska, 131 lk

„Kontsert flöödile ja keelpilliorkestrile“ (ETW 65) Charles Colemani seade Flöödisonaadist, Stockholm, Nordiska

 

2000

Orientaalne intermetso (orkestrile, ETW 17) partituur, toimetanud V. Rumessen. Stockholm Warner/Chapell Music, 20 lk.

Trubaduuri laul 13. sajandist (tšellole ja klaverile, ETW 61B) toimetanud V. Rumessen, T. Järvi, Stockholm, Nordiska 7 lk. + tšello 2 lk.

 

2002

Sümfoonia nr.3 („Heroline“) d-moll (II versioon, ETW 3) partituur, toimetanud V. Rumessen, Stockholm, Nordiska, 205 lk.

 

2003

Vanapiiga laul (naiskoorile, ETW 107) kogumikus: Naiskoori laulud: XXIV üldlaulupidu 3. ja 4. juunil 2004 a. Tallinnas. Tallinn,  Muusika: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

 

2007

Eduard Tubina Rahvusvaheline Ühing alustas Kogutud Teoste väljaandmist koos Gehrmans Musikförlaget’iga ja teiste trükiõiguste omanikega Rootsis.

 

2010

Muhu tants (ETW 101) kogumikus: Heli Roos: Muusikaõpik 5. klassile, Tallinn:  Avita.

 

2013

Setu tants (Süit eesti tantsudest, III osa, orkestrile, ETW 15) kogumikus: XXVI laulu- ja XIX tantsupidu „Aja puudutus, Puudutuste aeg“ 4-6 juuni 2014, seade Jüri-Ruut Kangur, Tallinn, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

 

2015

Prelüüd nr.1 (klaverile, ETW 30-1) kogumikus: Swedish Piano Music. Stockholm: Gehrmans

 

2016

Maksamereliste tants (balletist „Kratt“, ETW 111) kogumikus: Repertuaar puhkpillidele: XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ 30 juuni- 2 juuli 2017; seade puhkpillidele Peeter Saan, Tallinn, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

 

Allikad:

Eesti raamatukogude andmebaas ESTER, www.nlib.ee/ESTER

Kirjastuse Gehrmans koduleht: www.gehrmans.se

Vardo Rumessen: Eduard Tubin, helitööde temaatilis-bibliograafiline kataloog ETW, Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing/Gehrmans Musikförlag, Tallinn/Stockholm, 2003