Noodiväljanded žanrite järgi

(enne Kogutud Teoseid)

Lühendid:

ELL – Eesti lauljate liit

EKHS – Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital

EMF – Eesti Muusikafond

ETL – Eesti Töölismuusika Liit

Körling  – Körlings Förlag (Rootsi kirjastus)

Nordiska – Nordiska Musikförlaget (Rootsi kirjastus)

Märkus: Ülejäänud Rootsis trükitud noodid, orkestrinootide üürimaterjal ja koopiad kõigist vanematest nootidest (välja arvatud Musica Suecia) levitatakse rahvusvaheliselt  Gehrmans Musikförlaget’i poolt

 

Sümfooniad ja muud orkestriteosed

 

ETW 2. Sümfoonia nr.2 “Legendaarne” b-moll: partituur. Stockholm, Nordiska (1986)

ETW 3. Sümfoonia nr.3 (“Heroiline”) d-moll: partituur (II versioon). Stockholm, Nordiska (2000)

ETW 4. Sümfoonia nr.4 “Lüüriline” A duur: partituur (II version). Stockholm, Nordiska (1985)

ETW 5. Sümfoonia nr.5 h-moll: 1. Taskupartituur. Stockholm, Körling (1954), 2. Partituur. Moskva, Muzyka (1966)

ETW 6. Sümfoonia nr.6: Partituur (II versioon). Stockholm, Nordiska (1987)

ETW 7. Sümfoonia nr.7: Partituur. Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 14. Tokaata (sümfooniaorkestrile): Partituur (I versioon). Stockholm, Körling (1947)

ETW 15. Süit eesti tantsudest (sümfooniaorkestrile): 1. Partituur. Stockholm, Körling (1965), 2. III osa (seade) Tallinn: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (2013)

ETW 16. Pidulik prelüüd (symfooniaorkestrile): Partituur. Stockholm, Körling (1947)

ETW 17. Orientaalne intermetso (sümfooniaorkestrile): Partituur. Stockholm, Warner/Chappell music (2000)

ETW 18. Muusika keelpillidele: Partituur. Stockholm, Nordiska (1987)

ETW 111A. Süit balletist “Kratt”: 1. Partituur. Stockholm, Edition Suecia (1980) 2. Maksamereliste tants (seade puhkpillidele) kogumikus: Repertuaar puhkpillidele, Tallinn, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (2016)

 

Kontserdid ja teised teosed soolopilli ja orkestrile

 

ETW 20. Kontsertiino klaverile ja orkestrile Es-duur: 1. Partituur, 2. Reduktsioon 2. klaverile.  Stockholm, Körling (1947)

ETW 21. Kontsert viiulile ja orkestrile nr.2 g-moll: 1. Partituur, 2. Klaviir. Stockholms, Körling (1947)

ETW 22. Kontsert kontrabassile ja orkestrile: 1. Partituur, 2. Klaviir. Stockholm, Körling (1948) 3. Partituur + soolo osa.  Moskva, Muzyka (1973)

ETW 23. Kontsert balalaikale ja orkestrile: Partituur. Stockholm, Edition Suecia (1965)

 

Klaverimuusika

 

ETW 30. Kaks prelüüdi: ETW 30-1, kogumikus: Swedish Piano Music. Stockholm, Gehrmans (2015)

ETW 33. Kolm prelüüdi: ETW 33-1 ja ETW 33-2; Tallinn, EKHS (1936)

ETW 34. Kolm lastepala: ETW 34-1 ”Vastlasõit” kogumikus: R. Päts, Klaverimängu õpetus 2. Tallinn,  Kooli Kooperatiiv (1935), ETW 34-2 ”Nukutants”, kutsutud ”Utekeste tants”, kogumikus R. Päts: Klaverimängu õpetus 3, Tallinn, Kooli Kooperatiiv (1936)

ETW 36. Prelüüd D-duur: kogumikus: P. Laja: Klaverimängu õpetus 2. Tartu, Loodus (1937)

ETW 39. Sonatiin d-moll: Stockholm, Körling (1947)

ETW 40. Ballaad chaconne’i vormis Mart Saare teemale: Stockholm, Körling (1945)

ETW 42. Neli rahvaviisi minu kodumaalt: Stockholm, Körling (1951)

ETW 44. Sonaat No.2 (“Virmaliste sonaat”): Stockholm, Nordiska (1986)

ETW 45. Süit eesti karjaseviisidest: 1. New York, L. Juhti nimeline Eesti Muusikafond (1960), 2. ETW 45-1, 2, 6; Leningrad, Muzyka (1973), 3. ETW 45-6, 7; kogumikus: H. Connor: 100 år svensk pianomusik, Stockholm, Edition Suecia (1982)

 

Viiulimuusika

 

ETW 48. Kolm pala viiulile ja klaverile: ”Kaks pala viiulile”,nr. 1, 3, Tallinn EKHS (1935)

ETW 53. Süit eesti tantsuviisidest viiulile ja klaverile: nr. 1, 2, 3, Stockholm, Körling (1952)

ETW 54. Prelüüd viiulile ja klaverile: Stockholm, Körling (1951)

ETW 56. Sonaat viiulile ja klaverile früügia laadis: Stockholm, Körling (1960?)

ETW 57. Sonaat sooloviiulile: Stockholm, Edition Suecia (1965)

 

Teosed kammeransablitele

 

ETW 59. Klaverikvartett cis-moll: Tallinn, EMF (1981)

ETW 60. Eleegia (kahe viiulile ja kahe tšellole): 1. Partituur, Stockholm, Nordiska (1996), 2.

Seade keelpilliorkestrile, Stockholm, Nordiska (1985), 3. Seade tšellole/viiulile and klaverile, Stockholm, Nordiska (1995)

ETW 61. Sonaat altsaksofonile/vioolale ja klaverile: Stockholm, Nordiska (1993)

ETW 61A. Trubaduuri laul 13. sajandist (tšellole ja klaverile): Stockholm, Nordiska (2000)

ETW 63. Sonaat vioolale ja klaverile: Stockholm, Nordiska (1999)

ETW 65. Sonaat flöödile ja klaverile: 1. Stockholm, Nordiska (1996), 2. C. Coleman’i seade flöödi ja keelpilliorkestrile, Stockholm, Nordiska (1999)

ETW 111. “Talgu polka” (balletist ”Kratt”, seade keelpilliansamblile: Tallinn, Eesti NSV Kultuuriministeerium (1979)

 

Soololaulud klaverisaatega

 

ETW 67. Kaks laulu Villem Grünthal-Ridala tekstile: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 69. Hall laul:  kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 70. Serenaadkogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 71. Noor armastus: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 72. Kesk laotusi: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 73. Drengi laul jääliustikul: 1. Tallinn, EKHS (1938), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 74. Kaks laulu Juhan Liivi tekstile: 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 76. Taevas on valge ja sinine: 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/ Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 77. Ylermi: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/ Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 78. Kolm laulu Marie Underi sõnadele: 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 79. Suvine öö: 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 80. Epiloog: 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/ Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 81. Lumehelbeke: Kogumikus Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 81A. Lumehelbeke (II versioon): 1. Kogumikus: Kümme soololaulu, Stockholm, Eesti Rahvusfond (1949), 2. Kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 83. Kolm laulu Kalju Lepiku sõnadele (“Velkari laulud”): Ajakirjas Mana nr.2 (1962)

ETW 88B. Igatsus: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/Stockholm, Nordiska (1988)

ETW 89A. Resignatsioon: kogumikus: Soololaule, Tallinn, Eesti Raamat/ Stockholm, Nordiska (1988)

 

Koori- ja lastelaulud

 

Complete works for male choir, Meeskoorilaulud (ETW 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 198), Stockholm, Nordiska (1999)

Complete Works for female choir, Naiskoorilaulud (ETW 94B, 100B, 107), Stockholm, Nordiska (1999)

 

ETW 87. Karjase laul (meeskoorile): 1. Tallinn, ELL (1934), 2. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu, New York , Eesti Meeskoor 1952-1955 (1955), 3. Kogumikus: Neli laulu meeskoorile, Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1965), 4. Kogumikus: Laule meeskoorile, Tallinn, Eesti Raamat (1967)

ETW 87A. Karjase laul (segakoorile): 1. Tallinn, ELL (1933), 2. Kogumikus: 1935 a. Laulupidude laulud:  Tartumaa 3 ja Pärnumaa 6, Tallinn, ELL (1934), 3. Kogumikus: Segakoorid 1, Geislingen (1946) 4. Kogumikus: Üldsegakoori laulud, Stockholm, Eesti lauljaskond Rootsis (1956), 5. Kogumikus: Segakoorilaule, Tallinn, Eesti Raamat (1972), 6. Tallinn, Eesti Kooriühing (1983)

ETW 88. Igatsus (meeskoorile): 1. Tallinn, ELL (1939), 2. Kogumikus: Tubin: Neli laulu meeskoorile, Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1965), 3.

Kogumikus: Meeskoori laule 8, Tartu , KKL Tartu Meeskoor (1966)

ETW 88A. Igatsus (segakoorile): 1. Tallinn, ELL (1936), 2. Kogumikus: Valik eesti segakoori laule, Stockholm, Eesti Raamat (1949), 3. Kogumikus: Üldsegakoori laulud, Stockholm, Eesti lauljaskond Rootsis (1956), 4. Kogumikus: Segakoor „Vanemuine“ 100. aastapäeva laulud. Tartu, EMF (1965), 5. Kogumikus: Segakoorilaule, Tallinn, Eesti Raamat (1966), 6. Kogumikus: ESTO-97 laulupeo laulud, Baltimore, 7. Längtan, rootsi keeles, Stockholm, Nordiska (1990)

ETW 89. Resignatsioon (meeskoorile): Kogumikus: A. Karafin: Kui tume veel kauaks, Tartu Meeskoori Selts (193?)

ETW 90. Hällilaul (segakoorile): Tallinn, ENSV Kooriühing  (1985)

ETW 92. Külvipalve (meeskoorile): Tartu, Tartu Meeskoori Selts (193?)

ETW 93. Rändaja õhtulaul (meeskoorile): 1. Tartu Meeskoori Selts (1938), 2. Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1976)

ETW 94. Kõik tuuled (meeskoorile): 1. Tallinn, ETL (1940), 2. Geislingen, Eesti Meeskoorilaulude Selts (1948), 3. Kogumikus: Neli laulu meeskoorile. Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1965)

ETW 94A. Kõik tuuled (for mixed choir): kogumikus ESTO-80 laupeo laulud. Stockholm, ESTO-80 laulupeo toimkond (1978)

ETW 94B. Kõik tuuled (naiskoorile): kogumikus: Laule naiskoorile. Tallinn, Eesti Raamat (1976)

ETW 95. Jaanitule laul (meeskoorile): 1. Tartu Meeslaulu Selts (1942), 2. Kogumikus: Neli laulu meeskoorile, Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1976), 2. Kogumikus: Laule meeskoorile, Tallinn, Eesti Raamat (1981)

ETW 96. Första brevet till Ing (Esimene kiri Ingele, segakoorile): rootsi keeles, Stockholm, Nordiska (1990)

ETW 98. Ave Maria (meeskoori ja orelile): 1. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963), 2. Tallinn, ? (1965), 3. Stockholm, Nordiska (1985)

ETW 99. Kaugel näen kodumaad (meeskoorile): Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963)

ETW 100. Õhtulaul (meeskoorile): 1. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963), 2. Kogumikus: Neli laulu meeskoorile, Tallinn, ENSV Kultuurministeerium, ENSV Riiklik Filharmoonia (1965)

ETW 100B. Õhtulaul (naiskoorile): kogumikus: Laule naiskoorile, Tallinn, Eesti Raamat (1978)

ETW 101. Muhu tants (meeskoorile): 1. Kogumikus: Meeskoori laulud, Stockholm, Eesti lauljaskond Rootsis (1956), 2. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963), 3. Kogumikus: Nõukogude Eesti 1956 a. üldaulupeo laulud meeskoorile 2, Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1965, 3. In ESTO-80 laupeo laulud, Stockholm, ESTO-80 laulupeo toimkond (1978), 4. Kogumikus: Eesti NSV 1990 a. Üldlaulupeo laule meeskoorile, Tallinn, Eesti Raamat (1987), 5. Kogumikus: 120 a. juubeli laulupeo laulud Torontos, Toronto Eesti lauljate Liit Põhja-Ameerikas (1989), 6. Kogumikus: Laulumehe viisivara 2, Tallinn, Eesti Meestelaulu Selts (1991), Kogumikus: Meeskoori laulud, Tallinn, Muusika (1998), 7. Kogumikus: Heli Roos: Muusikaõpik 5. klassile, Tallinn, Avita (2010)

ETW 102. Karjase pühapäev (meeskoorile): 1. Tallinn, ? (1957), 2. Venekeeles, Moskva, Muzyka (1983), 3. Eesti ja rootsi keeles, Stockholm, Nordiska (1986), 4. Vene keeles, Moscow, Muzyka (1991)

ETW 103. Sõmeralt Sõrmikule (meeskoorile): 1. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963), 2. Kogumikus: Nõukogude Eesti 1956 a. üldaulupeo laulud meeskoorile 2, Tallinn, Eesti Riiklik Kirjastus, 1965, 3. Soome ja eesti keeles, Eestiläisiä mieskurolaulja 1, Helsinki, Fazer (1972), II väljaanne (1975), 4. Kogumikus: Tartu Akadeemilise Meeskoori laule 1977-1978, 1, Tartu, Tartu Riiklik Ülikool (1977), 5. Kogumikus: ESTO-80 laupeo laulud, Stockholm, ESTO-80 laulupeo toimkond (1978), 6. Kogumikus: Laulumehe viisivara 2, Tallinn, Eesti Meestelaulu Selts (1991), 7. Kogumikus: Laulupeo laulud: Naiskoorile ja meeskoorile, New York, EST0-92 laulupeo toimkond (1992)

ETW 104. Kaks saarlast (meeskoorile ja klaverile): 1. Kogumikus: Meeskoori laule 7, Tallinn, Tallinna Akadeemiline Meeskoor (1961), 2. Kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963), 3. Kogumikus: Tartu Akadeemilise Meeskoori laule, 1975-1976, Tartu, Eesti Põllumajanduse Akadeemia (1975)

ETW 105. Kui tume veel kauaks (meeskoorile) kogumikus: Meeskoorilaulude kogu 2, New York, Eesti Meeskoor (1963)

ETW 105A. Kui tume veel kauaks (segakoorile) kogumikus: ESTO-80 laupeo laulud, Stockholm, ESTO-80 laulupeo toimkond (1978)

ETW 107. Vanapiiga laulud (naiskoorile): 1. Kogumik laule TRÜ Naiskoorile 9, Tartu, Tartu Riiklik Ülikool (1970), 2. Kogumikus: Naiskoorilaule, Tallinn, Eesti Raamat (1972), 3. III osa, Tallinn, ENSV Kooriühing (1989), 4. Kogumikus: Naiskoori laulud:  XXIV üldlaulupidu 3. ja 4. juunil Tallinnas. Tallinn, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus (2003)

ETW 108. Laul (meeskoorile) kogumikus: ESTO-80 laupeo laulud. Stockholm, ESTO-80 laulupeo toimkond (1978)

ETW 109. Kaks jõululaulu lastele (2-häälse lastekoorile) ETW 109-1: ajakirjas Lasteleht, nr.23/24 (1939)

ETW 112. „Pulmad“ (segakoorile, ooperist „Barbara von Tisenhusen) kogumikus: Eesti heliloojate ooperikoore segakoorile. Tallinn, Eesti Raamat (1986)

 

Seaded teiste heliloojate teostest

 

Pierre Degeyter: International (seade meeskoorile) Tartu, Ilukirjandus ja Kunst (1941)

Mart Saar: Kõver kuuseke (seade meeskoorile) Tallinn, RAM (1963)

Johann Helmich Roman: Kontsert oboele ja keelpillidele (klaviir), Stockholm, Gehrmans (1994)

Rudolf Tobias: Walpurgi burlesk (seade orkestrile). Tallinn, EMF (1980)

Rudolf Tobias: Psalm No.42 (Gleichwie der Hirsch, seade meeskoorile), Tallinn, ENSV Riiklik Filharmoonia (1988)

Unknown: Punane lipp (seade segakoorile), Tartu: Ilukirjandus ja Kunst (1941)

 

Allikad

 

Vardo Rumessen: Eduard Tubin: helitööde temaatilis-bibliograafiline kataloog ETW, Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing/Gehrmans Musikförlag, Tallinn/Stockholm, 2003

 

Eesti Muusika Infokeskuse koduleht: www.emic.ee