”BARBARA VON TISENHUSENI” PARTITUURI JA KLAVIIRI ESITLUS / MART HUMAL 70

18. veebruaril 2017 toimus EMTA kammersaalis Eduard Tubina Kogutud Teoste XXIX ja XXX köite esitlus ning EMTA emeriitprofessori Mart Humala 70. sünnipäevale pühendatud kontsert, kus Sten Lassmann esitas Heino Elleri ja Eduard Tubina klaveriloomingut.

P1040073

Sten Lassmann esitab Elleri ja Tubina loomingut

P1040081

Kerri Kotta tutvustab Tubina Kogutud Teoste XXIX ja XXX köidet

P1040092

Mart Humal esitab Chopin’i prelüüde

P1040100

Mart Humal räägib XXIX ja XXX köite toimetamisest

Kontserdi kava:
Heino Eller – Kolmteist klaveripala Eesti motiividel (1940-41), nr. 1, 2, 3 ja 10
                   – Eesti tants (1934)
                   – Ballaad cis-moll (1955)
Eduard Tubin – Ballaad Mart Saare teemale (1945)
Esitab Sten Lassmann (klaver)
* * *
Eduard Tubina Kogutud Teoste XXIX ja XXX köite, ooperi “Barbara von Tisenhusen” partituuri ja klaviiri esitlemine – Tubina teosest ja köidete toimetamisest räägib EMTA emeriitprofessor Mart Humal
* * *
Kohvilaud

Köidete kirjed:

Eduard Tubin. Barbara von Tisenhusen [Noot] : ooper kolmes vaatuses ja üheksas pildis = opera in three acts and nine scenes ; toimetanud = edited by Mart Humal ja Reet Marttila ; [üldtoimetaja Kerri Kotta ; kujundus: Tiina Sildre ; noodigraafika: Valdo Preema]. Tallinn : Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing ; Stockholm : Gehrmans Musikförlag, 2016 ([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda). Partituur = Score  (370 lk.) : portr., faks ; 36 cm.  ISMN 9790540023089 . GE12924 Gehrmans Musikförlag. Kogutud teosed. VII seeria ; 29. kd. = Complete works. Series VII ; vol. 29.

Eduard Tubin. Barbara von Tisenhusen [Noot] : ooper kolmes vaatuses ja üheksas pildis = opera in three acts and nine scenes ; toimetanud = edited by Mart Humal ja Reet Marttila ; [üldtoimetaja Kerri Kotta ; kujundus: Tiina Sildre ; noodigraafika: Valdo Preema]. Tallinn : Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing ; Stockholm : Gehrmans Musikförlag, 2016 ([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda). Klaviir = Piano score  (206 lk.) : portr., faks. ; 33 cm. ISMN 9790540023096. GE12925 Gehrmans Musikförlag. Kogutud teosed. VII seeria ; 30. kd. = Complete works. Series VII ; vol. 30.

Mart Humala artiklid Eduard Tubina loomingust

 • Märkmeid Eduard Tubina sümfooniatest. – Teater. Muusika. Kino, 1986, nr. 12, lk. 30–42.
 • Võõrsil iseennast leidmas. – Teater. Muusika. Kino, 1988, nr. 1, lk. 32–38.
 • Заметки о симфониях Эдуарда Тубина. – Прибалтийский музыковедческий сборник. 4. Вильнюс,
 • 1992. С. 165–180.
 • Eduard Tubina Kolmanda sümfoonia esimese osa struktuurist. – Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu
 • aastaraamat. 1. Tallinn, 2001, lk 33–45.
 • The two version of Yearning. – Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat. 3. Tallinn, 2003, lk.
 • 79–98.
 • Notizen zu den Sinfonien Eduard Tubins. – Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat. 5. Tallinn,
 • 2005, lk. 12–24.
 • “Barbara von Tisenhusen” : ooper ja libreto. – Teater. Muusika. Kino, 2007, nr 8/9, lk 95–103.
 • Barbara von Tisenhusen : the opera and libretto. – Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat. 7.
 • Tallinn, 2007. lk. 46–58.
 • Tubina esimese klaverisonaadi esiettekande eelloost. – Teater. Muusika. Kino, 2014, nr. 8/9, lk. 78–80.

Täpsem info: www.nlib.ee/ISE

Posted in Määratlemata.