Publications

Books


Eduard Tubin. Helitööde temaatilis-bibliograafiline kataloogETW
The Works of Eduard Tubin. Thematic-Bibliographical Catalogue of Works

Koostanud Vardo Rumessen / Compiled and edited by Vardo Rumessen.
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / Gehrmans Musikförlag
International Eduard Tubin Society / Gehrmans Musikförlag
Tallinn / Stockholm 2003
512 lk / 512 pp
ISBN 91-7748-054-6

 


Eduard Tubin. Kirjad I (1929–1961).

Koostanud ja kommenteerinud Vardo Rumessen / Compiled and commented by Vardo Rumessen.
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / Kirjastus Koolibri
Tallinn 2006
560 lk / 560 pp
ISBN 9985-0-1774-9

 

 

 

 


Eduard Tubin. Kirjad II (1962–1982).

Koostanud ja kommenteerinud Vardo Rumessen / Compiled and commented by Vardo Rumessen.
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / Kirjastus Koolibri
Tallinn 2006
656 lk / 656 pp
ISBN 9985-0-1774-9

 

 

 

 


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 1 / 2001
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 1 / 2001aastaraamat1_435x600

Sisukord / Contents:
Olav Roots. Eduard Tubina elust ja loomingust.
Gunnar Larsson. Virmalised ja lapi nõiakunst: Mõtisklused Tubina Teisest klaverisonaadist.
Vardo Rumessen. Eduard Tubina Kolmanda sümfoonia saamisloost.
Mart Humal. Eduard Tubina Kolmanda sümfoonia esimese osa struktuurist.
Margus Pärtlas. “Legendaarne sümfoonia” ja romantiline ballaadlikkus Eduard Tubina loomingus.
Avo Sõmer. Leinalaulu teisenemised: tonaalsed kujundid atonaalsel heliväljal Eduard Tubina Kaheksandas sümfoonias.
Voldemar Krimm. Mälestuskilde Tubinast.
Eduard Tubin. Kirjad abikaasa Erikale.
Vardo Rumessen. Vestlus Eduard ja Erika Tubinaga.
Vardo Rumessen. Eduard Tubina elu kronoloogia.
Kroonika. Helitööde ettekanded. Raamatud, heliplaadid, artiklid ja arvustused 2000.a

Koostanud Vardo Rumessen / Compiled by Vardo Rumessen.
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2001. 158 lk / 158 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 2 / 2002aastaraamat2
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 2 / 2002
Pühendatud Eduard Tubina 20-le surmaaastapäevale / Dedicated to the 20 years death anniversary of Eduard Tubin

Sisukord / Contents:
Endel Kalam. Eduard Tubin – Eesti suurim sümfoonik.
Tauno Pylkkänen. Helimeistrid. Eduard Tubin.
Karl Leichter. Eduard Tubin.
Emar Eme. Ärgem püstitagem monumente, kuni asjaosalised alles elavad.
Eduard Tubin. Kirju Karl Leichterile.
Vardo Rumessen. Ajalooliste legendide kangelasromantika Eduard Tubina vokaalloomingus.
Paul Tamm. Malemängu ümber.
Hans-Gunter Lock. Eduard Tubina suhtumine rahvuslikku muusikasse ja eesti rahvamuusikasse.
Olav Roots. Paar mälestuskildu teekonna algusest.
Käbi Laretei. Tubinat meenutades.
Harry Olt. Zelia Aumere –Tubina helide kandja.
Eduard Tubin. Kirju Neeme Järvile.
Neeme Järvi. Kirju Eduard Tubinale.
Neeme Järvi. Kallis Eduard Tubin!
Vardo Rumessen. Armas Eduard Tubin!
Harry Olt. Eduard Tubin – 75.
Põgenesin kommunismi eest. Vestlus E. Tubinaga.
Eduard Tubin. Eestluse varasalv ja kommunistlikud sõelujad.
Sigvard Hammar. Rohkem kui tund.
Per-Anders Hellquist. Tubin – see on Jumala and.
Andres Küng. Tubin – tundmatu meister.
Harri Kiisk. Eduard Tubin Mart Saarest.
Vardo Rumessen. Eduard Tubina Reekviemi saamisloost.
Eduard Tubin. Reekviem langenud sõdurite mälestuseks.
VelloPekomäe. Reekviem vabaduse eest lagenuile.
Harri Kiisk. Eduard Tubin. Reekviem langenud sõduritele.
Juhan Kokla. Eduard Tubin: Kui tervis taastub, lõpetan Üheteistkümnenda sümfoonia.
Vardo Rumessen. Vestlus Eino Tubinaga.
Harry Olt. Eduard Tubin – kaasaja suurimaid sümfoonikuid.
Harri Kiisk. Eduard Tubinat mälestades.
Kalju Lepik. Kolm prelüüdi Tubina mälestuseks.
Kroonika. Helitööde ettekanded. Raamatud, heliplaadid, artiklid ja arvustused 2001.a.

Koostanud Vardo Rumessen / Compiled by Vardo Rumessen
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2002. 198 lk / 198 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 3 / 2003aastaraamat
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 3 / 2003

Sisukord / Contents:
Eino Tubin. Tubin in Sweden
Hans-Gunter Lock. Die Identifizierung der Volksweisen in Werken Eduard Tubins
Gunnar Larsson. Eduard Tubin and Aurora Borealis
Avo Sõmer. Lyricism and sentence formation in the earlier symphonies of Eduard Tubin
Timothy L. Jackson. The problem of the second group in the first movement of Tubin’s Fifth Symphony: A Schenkerian view
Margus Pärtlas. Tubin’s Tenth Symphony: The “call” motive and its relation to the overall structure
Mart Humal. The two versions of Yearning
Vardo Rumessen. Composers without homeland: Eduard Tubin and Sergei Rachmaninov
Hans Åstrand. Eduard Tubin’s early years in Sweden: Some thoughts on the reception and perception of his music
Vardo Rumessen. About Eduard Tubin Society
Kroonika / Chronicle. Eduard Tubina helitööde ettekandeid. Ilmunud raamatud, heliplaadid ja noodid. Raadio- ja telesaated, artiklid ja konverentsiettekanded 2002.a.

Koostanud Mart Humal ja Margus Pärtlas / Compiled by Mart Humal and Margus Pärtlas
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2003. 142 lk / 142 pp
ISSN 1406-7077


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 4 / 2004aastarmt
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 4 / 2004

Sisukord / Contents:
Olav Roots. Eduard Tubin’s Life and Works
Vardo Rumessen. At the Threshold of Genius. Tubin’s youth and his student Works
Herbert Connor. Eduard Tubin – Estonian, Swede, Cosmopolitan
Sigvard Hammar. A Good Hour. An Interview with Eduard Tubin
Eino Tubin. The Professional
Eduard Tubin. The Development of Estonian Music during Independence and Exile
Eduard Tubin. Letter from Student
Richard Blevins. Castle of Tubin
Vardo Rumessen. Chronological Summary of Eduard Tubin’s Life.
Tubin in the Press
Chronicle of the Concerts, Reviews, Books. CD recordings etc. in 2003

Koostanud Vardo Rumessen / Compiled by Vardo Rumessen
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2004. 175 lk / 175 pp
ISSN 1406-7077


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 5 / 2005Tubin_ar_2005
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 5 / 2005
Jahrbuch der Internationalen Eduard-Tubin-Gesellschaft 5 / 2005

Herausgegeben von Mart Humal and Gerhard Lock. Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing, Tallinn, 2 005. 96 lk.

Sisukord / Contents / Inhalt:
Mart Humal. Notizen zu den Sinfonien Eduard Tubins
Gerhard Lock. Instrumentation und Klangdesign in Tubin’s Zweiter Sinfonie
Hans-Gunter Lock. Die Zweite Sinfonie und ihr Autograph – Zweifel an der Echtheit
des Manuscripts
Tomi Mäkelä. “Eine sehr ernste philosophische Disskussion”. Urbane und imaginierte Räume in Eduard Tubins sechter Sinfonie
Arnolds Klotinš. Eduard Tubin und der Weg von der Nationalromantik zur Neuen Musik des 20. Jahrhunderts
Kroonika. Helitööde ettekanded. Raamatud, heliplaadid, artiklid ja arvustused 2004.a.

Koostanud Mart Humal ja Gerhard Lock / Compiled by Mart Humal and Gerhard Lock / Herausgegeben von Mart Humal und Gerhard Lock.
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2005. 96 lk / 96 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 6 / 2006aastaraamat6
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 6 / 2006
Pühendatud eesti kutselise teatri 100-le aastapäevale. / Dedicated to the 100th anniversary of the Estonian professional theatre

Sisukord / Contents

KRATT
Vardo Rumessen. Balletist „Kratt“.
Harri Kiisk. „Krati” sünnist ja käekäigust
Intervjuu Eduard ja Erika Tubinaga.
Arvustusi Tubina „Krati“ süidile
Vahendab Harri Kiisk
Kui täiskuu ei tõusnud. Hilja Saarne meenutab viimset „Krati“ etendust „Estonias“
pommitusööl 9. märtsil 1944.
Harri Kiisk. Eduard Tubina ballett „Kratt“ Göteborgis, Stora Teatern’is.
Lea Tormis. Eduard Tubin, „Kratt”. Esietendus Rahvusooperis „Estonia“ 8. oktoobril 1999
Mai Murdmaa kommentaare 1999. a. lavastatud „Kratile“.
Kristiina Garancis. Kratt on Zombie.
Virve Normet. Kratt. Intervjuu Eino Tubinaga

BARBARA VON TISENHUSEN
Merike Vaitmaa. „Barbara von Tisenhusen“ RAT „Estonias“
Valdar Viires. Pool tundi Eduard Tubinaga
Marika Oja. Uus Eesti ooper – seekord Eduard Tubinalt
Harri Kiisk. Ooper ühele muusikalisele põhiteemale. Vestlus Eduard Tubinaga „Barbara von Tisenhuseni” valmimise  puhul.
Georg Loomis. Eesti ooperil hoitakse silma peal
Stephan Mösch. Rahvusooper „Estonia“ „Barbara von Tisenhusen” on nagu meenutus balti ajaloo paljudest erinevatest faasidest
Robert von Lucius. Paljude jaoks on „Barbara von Tisenhusen” Eesti rahvusooper
Kristel Pappel. Uued ooperilavastused „Estonia“ sügishooajal
Vello Pekomäe. Tubinal valmimas uus ooper

REIGI ÕPETAJA
Merike Vaitmaa. Reigi õpetaja lugu muusikas
Katkendeid Eduard Tubina ja Arne Miku vahelisest kirjavahetusest seoses ooperite „Barbara von Tisenhusen” ja „Reigi õpetaja” kirjutamise ja lavastamisega
Kroonika. Helitööde ettekanded, raamatud ja heliplaadid, artiklid ja arvustused 2005.a.

Koostanud Margit Peil / Compiled by Margit Peil
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing/ International Eduard Tubin Society
Tallinn 2006. 119 lk / 119 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 7 / 2007aastaraamat7
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 7 / 2007

Sisukord / Contents:
Preface / Eessõna
Eino Tubin. The Quarantine Letters
Maris Männik-Kirme. Eduard Tubin as the Target of Estonian Music Criticism in the 1930s
Veijo Murtomäki. The reception of Eduard Tubin’s music in Finland with some remarks on his vocal pieces based on Finnish texts
Mart Humal. Barbara von Tisenhusen: the Opera and Libretto
Edward Jurkowski. Rotational Form and the Symphonic Designs of Eduard Tubin
Timothy L. Jackson. The Finale of Tubin’s Fifth Symphony from a Schenkerian Perspective
Graham H. Phipps. Issues of Conflict and Reconciliation in the First Movement of Eduard Tubin’s
Sixth Symphony: a Re-formation of Sonata Form
Kerri Kotta. Four Piano Miniatures from 1928–1934.
Margus Pärtlas. Homeland as God’s City: Structural and Semantic Aspects of Eduard Tubin’s Requiem for Fallen Soldiers
Chronicle. Kroonika. Helitööde ettekanded, raamatud ja heliplaadid, artiklid ja arvustused 2006.a.

Koostanud ja toimetanud Edward Jurkowski ja Margus Pärtlas / Edited by Edward Jurkowski and Margus Pärtlas
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2007. 139 lk / 139 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 8 / 2008
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 8 / 2008

Sisukord / Contents:
Herbert Connor. Eduard Tubin – eestlane, rootslane, kosmopoliit
Albert Paap. Mälestusi Tubinast
Erika ja Eino Tubina kirju Raimund Sepale
Erika Tubina kiri Neeme Järvile
Erika Tubina kirju Vardo Rumessenile
Vardo Rumessen. Vastuoluline Tubin
Vardo Rumesseni intervjuu Neeme Järviga
Heljo Sepa, Valter Ojakääru, Heino Elleri ja Karl Leichteri vestlus Eduard ja Erika Tubinaga
Vardo Rumesseni, Neeme Järvi ja Leo Normeti vestlus Eduard ja Erika Tubinaga
Kroonika (2007)

Koostanud Vardo Rumessen / Compiled by Vardo Rumessen
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing/ International Eduard Tubin Society
Tallinn 2008, 108 lk / 108 pp
ISSN 1406-7099


Rahvusvahelise Eduard Tubina Ühingu aastaraamat 9 / 2009tubin-ar2009
Yearbook of the International Eduard Tubin Society 9 / 2009

Sisukord / Contents:
Veijo Murtomäki. Sümfoonik kahe maa vahel
Veijo Murtomäki. Eduard Tubina muusika retseptsioon Soomes
Kerri Kotta. Sibelius, Tubin ja orgaaniline vorm
Esmo Ridala. Helilooja Eduard Tubin
Einojuhani Rautavaara. Eduard Tubin 50-aastane
Lauri Kettunen. Rõõmu ja rahuldust – mitte pahameelt
Timo Mäkinen. Eduard Tubin
Outi Jyrhämä. Fookuses Eduard Tubin
Veijo Murtomäki. Hakkasid ilmuma Tubina „Kogutud teosed“

KONTSERDI- JA LAVATEOSTE ARVUSTUSI
Uuno Klami. X sümfooniakontsert
Heikki Aaltoila. Sümfooniakontsert eesti meistriteostest.
Timo Mäkinen. Õnnistamise kantaat
Elisabet Valto. Nõialugu Kratist
Seppo Heikinheimo Eestlaste helde külaskäik
Hannu-Ilari Lampila.Estoniatõi Tamperesse vägeva ooperi „Barbara von Tisenhusen“.
Pekka Vaajalahti Tubin ei olnud dramaatik
Seppo Heikinheimo Tore kvartett Tallinnast

Koostanud Maris Kirme / Compiled by Maris Kirme
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
Tallinn 2009. 72 lk / 72 pp
ISSN 1406-7099


Tubin_Vestlused Tubinaga_topis_RGBVestlused Eduard Tubinaga

Koostanud ja kommenteerinud Vardo Rumessen / Compiled and commented by Vardo Rumessen
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing
Tallinn 2015
360 lk / 360 pp
ISBN 978-9949-38-402-0

 

 


CD

Eduard Tubin. Virmaliste sonaatRumessen_CD_frontcover
Eduard Tubin. Northern Lights Sonata

Sisu / Contents:
Sonaat–allegro E-duur,ETW 31-1 / Sonata allegro in E Major, ETW 31-1
Variatsioonid eesti rahvaviisile,ETW 41 / Variations on an Estonian Folk Tune, ETW 41
Ballaad Mart Saare teemale,ETW 40 / Ballade on a Theme by Mart Saar, ETW 40
Sonaat Nr. 2 „Virmaliste sonaat“,ETW 44 / Sonata No 2 “Northern Lights”, ETW 44
Klaverikvartett cis-moll,ETW 59 / Piano Quartet in C sharp minor, ETW 59.

Vardo Rumessen (klaver / piano), Peterburi Filharmoonia kvarteti liikmed / members of the St Petersburg Philarmonic Quartet: Lev Klõtškov (viiul / violin), Andrei Dogadin (vioola / viola), Sergei Tšernjadjev (tšello / violoncello)

Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
ERP 1707 (2007)

 


DVD

Eduard Tubin. Sümfoonia nr. 2 „Legendaarne“. Sümfoonia nr. 5
Eduard Tubin. Symphony No. 2 “Legendary”. Symphony No. 5

Sisu / Contents:
Sümfoonia nr. 2 „Legendaarne“, ETW 2 / Symphony No. 2 “Legendary”, ETW 2

  1. Molto allegro e agitato
  2. Sostenuto assai, grave e funebre
  3. Tempestoso, ma non troppo allegro (quasi toccata)

Sümfoonia nr. 5, ETW 5 / Symphony No. 5, ETW 5

  1. Allegro energico
  2. Andante
  3. Allegro assai

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester / Estonian National Symphony Orchestra
Peeter Lilje (dir.) / Peeter Lilje (cond.)
Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing / International Eduard Tubin Society
(2013)